Det bekanta spelar en betydande roll i Elvire Soyez konstnärskap men sätts ständigt ur spel av dråpligheter och absurditeter. Dadaistiskt utformade vardagsföremål samlas i maniska konstellationer, utformas i egendomliga material och bildar oväntade referentiella rum. Hennes verk fångar ofta det tvetydiga, åt det ena eller andra hållet i ett kluvet förhållande det till kända.